De Groene As

De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone, maar ook een aantrekkelijk landschap dat onder meer geschikt is voor recreatie en leefgebied voor dieren.

De Groene AS moet een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van Noord-Holland worden. De Groene AS kent 26 projecten en maakt op haar beurt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

In 1995 werd het ontwikkelingsplan ‘De Groene AS’ vastgesteld. Initiatiefnemers waren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeentes Aalsmeer , Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer. En ook het waterschap Groot-Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap Rijnland deden mee in dit grootscheepse project.

Het doel is om de Groene AS in twintig jaar te realiseren. Daarvan is inmiddels tien jaar voorbij. Het merendeel van de groene projecten zijn in volle gang en vorderen gestaag. In 2016 is de Groene AS zo goed als af. Dan kan de natuur haar gang gaan.

Relevante Rubrieken

Amsterdam

Webshops

Natuurgebieden

Fietsroutes

Wandelroutes

Spellen

Dieren